3 Arsyet pse Jerusalemi është i shenjtë për muslimanët

Jerusalemi është ndoshta i vetmi qytet në botë që konsiderohet historikisht dhe shpirtërisht i rëndësishëm për hebrenjtë, të krishterët dhe muslimanët. Qyteti i Jerusalemit është i njohur në arabisht si Al-Quds ose Baitul-Maqdis (“Vendi i shenjtë”) dhe rëndësia e qytetit ndaj muslimanëve vjen si një surprizë për disa të krishterë dhe hebrenj.

1.Qendra e Monoteizmit

Duhet mbajtur mend se Judaizmi, Krishterimi dhe Islami të gjitha vijnë nga një burim i përbashkët. Të gjitha janë fetë e monoteizmit – besimi se ekziston një Zot dhe vetëm një Zot. Të tre fetë ndajnë një nderim për shumë nga të njëjtët profetë përgjegjës për mësimin e parë të Njëshmërisë së Perëndisë në zonën rreth Jeruzalemit, përfshirë ibrahimin a.s, Musen, Davudin, Sulejmanin dhe Isën – paqja qoftë mbi të gjithë. Ndershmëria që ndajnë këto fe për Jerusalemin është dëshmi e këtij sfondi të përbashkët.

3.Kibla e parë për muslimanët

Për muslimanët, Jerusalemi ishte Kibla e parë – vendi në të cilin muslimanët drejtohen gjatë namazit. Kishte shumë kohë e gjatë e thirrjes në islam (16 muaj pas hixhretit), kur Muhamedi Alejhi selam ishte udhëzuar ta ndryshonte Kiblen nga Jerusalemi në Mekë (Kurani 2: 142-144). Është transmetuar se Profeti Muhamedi alejhi selamka thënë: “Ka vetëm tre xhami për të cilat duhet t’i vizitoni: xhamia e shenjtë (Meka, Arabia Saudite), kjo xhami e imja (Medina, Arabia Saudite) dhe xhamia e Al -Aksa (Jerusalem).”

3.Israja dhe Miraxhi

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“I pastër dhe i zhveshur nga çdo e metë është Ai, i cili e udhëtoi (barti) robin e Vet natën prej xhamisë së shenjtë (Qabesë) deri në Mesxhidi Aksa, rrethinën e së cilës Ne e kemi bekuar, për t’i treguar atij (Muhamedit) disa nga shenjat (argumentet) tona. Vërtet Ai (Allahu) dëgjon gjithçka dhe sheh çdo gjë” (El Isra, 1)

Njëra ndër netët e mëdha, të cilën muslimanët e festojnë dhe jetojnë në përkujtimin e saj qe sa e sa shekuj, është edhe nata e Israsë dhe Mi’raxhit, në të cilën natë i Dërguari i Zotit u ftua nga ana e Allahut prej Mekës në Kudsi Sherif e prej këtu për në qiell, i pritur dhe i mirëseardhur me nderimet më të larta, për të parë me sytë vet tërë atë që e ka krijuar Allahu, dhe për t’u bindur në fitoren përfundimtare të Islamit dhe ardhmërinë e tij të ndritshme.

Përveç ajeteve të Kur’anit në kaptinën El Isra dhe En Nexhm, kemi edhe shumë e shumë hadithe të Pejgamberit a.s. për përjetimin dhe mbresat e këtijk udhëtimi, në të cilën natë të bekuar u bë farz (obligim) edhe namazi si dhuratë dhe mëshirë e Perëndisë ndaj nesh, prandaj ne gjatë namazit tonë jemi të lidhur drejtpërdrejtë me Allahun pa ndërmjetësimin e askujt. Njëherit me namaz përkujtojmë të mirat e Tij ndaj nesh siç shihet nga ajetet kuranore: “Dhe fale namazin për të më përkujtuar Mua”. (Ta Ha, 14). “Vërtetë Namazi është farz për muslimanët në kohë të cakutar” (En Nisa, 103).